FRACASSEN LES MANIOBRES ANTIDEMOCRÀTIQUES DE L'AJUNTAMENT DE RIPOLL.


La passada setmana vam rebre per part de l'Ajuntament una comunicació en la qual se'ns detallava les zones assignades a Ripoll per posar la nostra propaganda electoral. A la carta s'afegia un comentari de l'Ajuntament en què el que ens deia que han declarat Ripoll "ciutat antifeixista" i pretenien no donar-nos cap espai públic, però que la Junta electoral de zona els ha obligat. És a dir que  pretenien atemptar contra els nostres drets democràtics de llibertat d'expressió i la Junta Electoral l'hi ha denegat.

Aquest és l'Ajuntament de Ripoll, el tan tolerant amb imans i mesquites que donen suport al terrorisme gihadista, i alhora fa proclames de "Ciutat antifeixista" (no sé què  pinta tot això al Ripoll del 2019), que són qualificades  d’anti democràtiques i tombades per la llei electoral i  per qualsevol llei.

Advertim al covard crònic i encara alcalde de Ripoll, Jordi Munell que dediqui els recursos del poble al benefici de la nostra gent i no a perdre el temps a proclamar il·legals. Sobre tot això presentaré una auditoria quan sigui regidora a l'Ajuntament.

Ester Gallego
Candidata a l'alcaldia de Ripoll per SOM Catalans