"LE PETIT JOURNAL CATALAN" ES FA RESSÓ DE LA MEVA INTERVANCIÓ A MONTPELLER.