Evolució demogràfica a Osona: greus problemes per al futur.
El passat 13.01 web de Nació Digital publicada un article titulat "La població d'Osona disminueix per primera vegada des de la Guerra Civil" en què detallava l'evolució demogràfica a Osona durant 2014.

Les dades que s'extreuen de l'informe són clars i rotunds: baixada de la natalitat, pèrdua de població catalana i augment de la població immigrant. Com diu l'article, aquestes tendències, segueixen marcant una tendència demogràfica que es va iniciar ja fa anys, i que -afagim nosaltres- estan canviant el panorama demogràfic de la comarca, i són ja la causa de greus problemes que s'agreujaran en les pròximes dècades. 

La població d'Osona hauria baixat de 154.069 l'1 de gener de 2013-154.892 el mateix dia de 2014, pèrdua de població que coincideixi amb un envelliment de la mateixa; la conclusió : els índexs de natalitat són molt baixos. D'altra banda, Osona és l'única comarca en la qual fins i tot aquest anys de crisi ha seguit augmentant la població immigrant, un 0,3%, tenint en compte que en els hospitals de Manlleu i Vic més del 50% dels nens nascuts eren ja extra -europeus, les conclusions són evidents per a tothom. De nou insistim que la culpa de tot això és d'una classe política que només viu per als seus interessos, que no té idea de nació ni de projecte de país i que només pensa en una perspectiva de quatre anys, per poder ser reelegits i viure dels diners públics. La manca de natalitat és una conseqüència directa del abandonament de qualsevol política natalitat, i de subvencions i incentius per nen nascut; l'augment de la població immigrant és conseqüència de l'efecte crida que amb la seva política de regals permanents als vinguts de fora fan els nostres política; i l'envelliment de la població, serà la causa que en el pròxim futur les nostres pensions perillin cada vegada més. 

Per això cal una formació política nova i rupturista. Una formació amb visió de futur, i concepció de nació, una força que aposta pel poble català, pel seu futur polític, econòmic i demogràfic. 

Una força com SOM Catalans, una força sense complexos, per aquesta terra, i per a aquest poble. 

Ester Gallego. 
Portaveu de SOM Catalans